Kasutustingimused

Mõisted

Niihea.ee – internetileht niihea.ee koos alamlehtedega sotsiaalmeedia võrgustikes.

Teenusepakkuja – ettevõtte, kelle tooteid või teenuseid reklaamitakse niihea.ee-s.

Klient – isik, kes registeerib ennast niihea.ee kasutajaks või kasutab niihea.ee teenust.

Voucher–niihea.ee-s ostetud teenusepakkuja teenuse või toote kviitung.

Teenus

Niihea.ee reklaamib teenusepakkuja teenust või toodet niihea.ee lehel.

Klient ostab niihea.ee-st teenusepakkuja teenuse või toote ja saab vastu väljaprinditava voucheri koos teenuse või toodete tingimustega.

Voucherit saab kasutada ainult juhul, kui kliendi makstud tasu laekub niihea.ee kontole.

Klient esitab voucheri teenusepakkujale ja selle alusel osutab teenusepakkuja kliendile teenust vastavalt niihea.ee-s teenusepakkuja teenuse või toote juures kirjeldatud tingimustele.

Vastutus

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused:

Registreerides niihea.ee kasutajaks või ostes niihea.ee teenuseid või tooteid nõustub klient käesolevate kasutajatingimustega.

Klient kohustub edastama enda kohta õigeid isikuandmeid niihea.ee-le.

Ostes niihea.ee-s teenusepakkuja teenuse või toote nõustub klient niihea.ee-s teenusepakkuja teenuse või toote juures kirjeldatud tingimustega.

Kliendil on õigus nõuda teenusepakkujalt voucheri vahetamist osaliselt või täielikult teenusepakkuja teise teenuse või toote vastu või 100% voucheri eest makstud raha tagastamist juhul, kui teenusepakkuja ei täida niihea.ee-s teenusepakkuja teenuse või toote juures kirjeldatud tingimusi ja/või voucheril kirjeldatud tingimusi.

Klient on kohustatud teatama viivitamatult niihea.ee-le kõikidest probleemidest niihea.ee teenuse kasutamisel, maksmisel või voucheri kasutamisel teenusepakkuja juures.

Kliendil on õigus kasutamata voucher tagasi müüa 14 päeva jooksul.

Niihea.ee vastutus, õigused ja kohustused.

Niihea.ee-l on kohustus edastada teenusepakkuja teenust või toodet ostnud klientide andmed õigeaegselt teenusepakkujale.

Niihea.ee-l on õigus lisada, muuta, peatada teenusepakkuja teenuse või toote reklaami niihea.ee lehel ilma etteteatamata vastavalt vajadusele.

Niihea.ee ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis takistavad niihea.ee kasutamist.

Niihea.ee ei vaheta juba ostetud Kuponge rahaks.

Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused.

Teenusepakkuja vastutab niihea.ee-s teenusepakkuja pakutud teenuse või toote tutvustuse õigsuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

Teenusepakkujal on kohustus osutada kliendile teenust või toodet vastavalt niihea.ee teenusepakkuja toote või teenuse juures ja voucheril kirjeldatud tingimustele.

Teenusepakkujal on kohustus tagastada kliendile voucheri väärtus rahas juhul, kui teenusepakkuja ei täida niihea.ee-s teenusepakkuja toote või teenuse juures kirjeldatud tingimusi vahetult pärast kliendilt vastavasisulise teate saamist. Teenusepakkujal on õigus kliendi nõusolekul asendada voucher teenusepakkuja samaväärse teenuse või tootega.

Teenusepakkujal on õigus keelduda voucheri esitanud kliendile teenuse või toote pakkumisest juhul, kui klient ei esita kehtivat voucherit.

Isikuandmed ja nende töötlemine

Registreerides niihea.ee kasutajaks või ostes niihea.ee-s teenusepakkuja teenust või toodet annab klient nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid niihea.ee-lt.

Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest niihea.ee-lt.

Niihea.ee ei anna kliendi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a. teenusepakkuja teenuse osutamiseks vastavalt ostetud voucheritele.

Kasutajatingimuste ja teenuste muutmine

Niihea.ee-l on õigus muuta ühepoolselt niihea.ee teenust ja informeerida kliente niihea.ee veebileheküljel.

Kasutajatingimuste muutumisel jõustuvad tingimused niihea.ee-s avaldamisel.

Muud sätted

Niihea.ee, klient ja teenusepakkuja juhinduvad Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Tarbijal on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Pöördumise tingimused on kirjas EV seadusandluses.

Niihea.ee lehel olev KKK (korduma kippuvad küsimused) on osa kasutustingimustest.